Denne persondatapolitik (”Politikken”) gælder for samtlige de personoplysninger, som Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab (herefter ”vi”) behandler om dig.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:
Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 38947532
Drogdensvej 28
2791 Dragør
Tlf.: + 45 51714539
www.charlottefredborg.dk

Beskrivelse af vores behandling af personoplysninger

Når du er klient hos os, en del af en klients virksomhed eller modpart, behandler vi diverse almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger fra dig i form af bl.a. navn, titel, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads samt de øvrige personoplysninger, som du meddeler os. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og behandle sagen. Vi bruger endvidere personoplysningerne i forbindelse med overholdelse af bogføringsloven, hvidvaskloven samt overholdelse af Advokatsamfundets regler om god advokatskik.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af artikel 6.1(b) i persondataforordningen, hvis du er klient eller en del af en klients organisation, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient. Hvis du er modpart, er behandlingsgrundlaget artikel 6.1(f) om interesseafvejning, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2(f) om at håndhæve eller forsvare retskrav.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 10 år efter sagens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Gennemførelse af hvidvaskprocedurer

I sager, der er omfattet af hvidvaskloven, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registrere hvem klientens reelle ejere er. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

For at kunne gennemføre og afslutte en hvidvaskkontrol har vi brug for en række almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis en indscannet kopi af et kørekort, pas, sygesikringsbevis og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af artikel 6.1(c) i persondataforordningen om overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af hvidvaskloven. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af artikel 9.2(g).

Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt. Personoplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven vil blive slettet 5 år efter klientforholdets ophør eller en enkeltstående transaktions udførelse, med mindre andet måtte følge af anden lovgivning.

Vi har pligt til at sikre, at de informationer, som vi indsamler og som stadig er relevante for transaktionen, løbende holdes opdaterede, og vi vil derfor i nogle tilfælde kontakte dig med henblik på en ajourføring.

Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, IT-support, hosting af data, arkivering og bogholderi, samt med eventuelle andre advokatvirksomheder, som bistår os med din sag.

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder, modparter og andre advokatvirksomheder i det omfang, at det sker som led i vores rådgivning eller i øvrigt er nødvendigt for håndteringen af din sag. Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til vores revisor til brug for udarbejdelse af regnskaber og til brug for revision.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Der kan være betingelser for eller begrænsninger til disse rettigheder.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de ydelser eller den rådgivning til dig, som du efterspørger.

Cookies

På vores hjemmeside indsamles der cookies, der bruges til at optimere hjemmesidens visning hos dig. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger om dig, bør du slette cookies i din browser (se vejledning på hjemmesiden) og undlade videre brug af vores side.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af denne Politik

Vi gennemgår regelmæssigt Politikken for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel. En opdateret version af Politikken vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.charlottefredborg.dk.

Denne Politik er senest opdateret den 12. september 2018